Хидроизолация на кабел за високо напрежение

Обмазване на кабела с негорим материал. Грундиране и облепване със самозалепващ се материал(без горелка). Полагане на високоеластифицирана хидроизолация (последно поколение модифицирана мембрана).

Comments are closed.