Хидрорейн ЕООД извършва хидроизолационни системи от всякакъв вид!

Хидроизолация – Бургас/София

При строителството на сгради, хидроизолация е основен аспект от създаването на сградната обвивка, която е контролирана среда. Mатериалите за покритие на покривите при хидроизолация, сайдингa, основите, както и всички в които е възможно проникване трябва да бъдат устойчиви на вода, а понякога и водоустойчиви. Стените не са предназначени да са подложени на вода. Водоустойчивите мембрани за хидроизолация се използват за защита и са дишащи, за да избягват влагата и парните изпарения.

Хидрорейн ЕООД – Бургас/София извършва всякакви видове хидроизолация:
– Покриви на сгради;
– Основи на сгради;
– Надвходни козерки;
– Мокри помещения;
– Бани;
– Асансьорни шахти;
– Резервоари за питейна вода – (каптажи);
– Подземни гаражи;
– Мазета;
– Изкуствени езера;
– Басейни;
– Тунели;
– Язовири.

Хидроизолация на покриви

Полагането на хидроизолация на покриви е сравнително лесна задача. Изолационният материал, обикновено дюшечета от минерална или стъклена вата или плочи от пенопласти, се закрепват хоризонтално между дървените греди или в покривната конструкция.

Хидроизолация на мазето

  • Хидроизолация на тавана на мазето;
  • Хидроизолация на пода на мазето;
  • Хидроизолация на стените на мазето.

Хидроизолация на основи на сгради и подземен етаж

Хидроизолация на основите е един основните фактори за правилната и дълготрайна експлоатация на сгради и съоръжения. На кратко тя е защита от вредното действие на повърхностните и подпочвените води, защитава отопляемите пространства срещу топлинните загуби и гарантира жизнен комфорт в дългосрочeн план.

Хидроизолация на басейн

За да могат басейните да функционират правилно в продължение на много години и да не създават проблеми е необходимо да се вземат правилните мерки за хидроизолация още в етапа на тяхното проектиране и строеж. Въпреки качеството на материалите, от които е направен басейна, е нужна цялостна хидроизолация на конструкцията, която да предотврати риска от просмукване на водата в повърхността на бетона. Особено специфични са и местата около отводнителните отвори и осветителните тела. Голяма е опасността от просмукване на вода в ъглите между страните и дъното.