Спортна зала гр. Приморско
  • Изкърпване с ламарина;
  • Изкърпване с хидроизолация без посипка;
  • Цялостно обличане на ламарината с високоеластифицирана хидроизолация (модифицирана мембрана);
  • Хидроизолация Спортна зала гр. Приморско.

Comments are closed.