Връзка на ламаринен покрив към основна сграда

Изкърпване на необходимите места с ламарина. Укрепване на вертикалната ламарина към стената. Изграждане на еластичен холкер. Монтаж на подложна хидроизолация. Полагане на високоеластифицирана хидроизолация (последно поколение модифицирана мембрана).

Comments are closed.